واکنش عادل فردوسی‌پور به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر چیست؟
واکنش عادل فردوسی‌پور به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر چیست؟

واکنش عادل فردوسی‌پور به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر چیست؟؛ عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه معروف ۹۰، مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران را “هولناک و تاسف بار” توصیف کرد.

واکنش عادل فردوسی‌پور به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر چیست؟

عادل فردوسی پور مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران را “هولناک و تاسف بار” توصیف کرد.

وی در اینستاگرام نوشت: «بیش از این با جسم و روان‌ فرزندان ایران بازی نکنید… باورکردنی نیست که طی هفته‌های اخیر دختران دانش‌آموز مسموم می‌شوند و عاملان این جنایت همچنان در حاشیه امن به عمل جنایت‌آمیزشان ادامه می‌دهند. “

آقای فردوسی‌پور به صراحت پرسیده افرادی که دست به مسموم‌کردن دانش‌آموزان می‌زنند، «چه کسانی می خواهند فضای رعب و وحشت ایجاد کنند و مانع رشد سرمایه انسانی شوند؟

هشدار یونیسف درباره پیامدهای مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر

دفتر یونیسف در ایران در واکنش به مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر در ایران نسبت به پیامدهای این حوادث بر میزان تحصیل دانش آموزان به ویژه دختران هشدار داده است.

سه ماه پس ازحملات زنجیره‌ای و گسترده با گازی به مدارس دخترانه، مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که تحقیقات آنها در مورد عوامل و انگیزه های این حملات ناموفق بوده است.

در ماه های گذشته برخی کارشناسان عاملان این اقدامات را تندروهای مذهبی علیه تحصیل دختران اعلام کرده اند و تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی نیز هدف از این اقدامات را انتقام از زنان و دختران در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» عنوان کردند.