واکنش شهبانو فرح پهلوی به مسمومیت دانش آموزان چیست؟
واکنش شهبانو فرح پهلوی به مسمومیت دانش آموزان چیست؟

واکنش شهبانو فرح پهلوی به مسمومیت دانش آموزان چیست؟؛ شهبانو فرح پهلوی روز شنبه ۲۲ اسفند با انتشار بیانیه‌ای به سکوت مقامات در قبال حمله گازی به مدارس دخترانه اعتراض کرد، و از روحانیون،نظامیان و سپاهیانی که «دلشان با ایران است» خواست که «چنین ستمی» را تحمل نکنند.

واکنش شهبانو فرح پهلوی به مسمومیت دانش آموزان چیست؟

حدود دو ماه و نیم از شروع حملات با گاز سمی به مدارس در ایران می گذرد و مقامات جمهوری اسلامی می گویند تاکنون کسی در این زمینه دستگیر نشده است و در مورد عوامل آن اظهارات ضد و نقیضی بیان کرده‌اند.

از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس دولت ایران، آن را به طور کلی و بدون سند به «دشمنان» نسبت داده و برخی دیگر از چهره های مرتبط با حکومت آن را به خود دانشجویان نسبت می دهند.

سوال این است که چرا در این چند ماهه مقامات مسئول در این خصوص سکوت کرده‌ا‌ند

شهبانو فرح پهلوی در بیانیه خود به طور غیرمستقیم رژیم ایران را مقصر این حادثه دانست

و این بیانیه می افزاید: سوال اینجاست که چرا چند ماه است که مسئولان در این مورد سکوت کرده اند و نشانه این پرده پوشی نشانه چیست؟ آیا نمی توان قبول کرد که هسته و لایه های این نظام زن ستیز وحشیانه در صدد تخریب نقش زنان در جامعه را به هر قیمت محو و نابود کنند؟ “

شهبانو فرح پهلوی در پایان نوشت: از روحانیون با دل های پاک خارج از حوزه ولایت فقیه،، از نظامیان و سپاهیان و همه مقامات دولتی که دل‌هایشان با ایران است می‌خواهم که این گونه ظلم نکنند و یار هم میهنان خود باشند.