شاهزاده رضا پهلوی
واکنش شاهزاده رضا پهلوی به فیلم دردناک اتوبوس‌خوابی

شاهزاده رضا پهلوی در توییتر خود نوشت: حق ملت ایران این نیست که شبهای سرد زمستان را در خیابان و اتوبوس سپری کنند، در حالی که ثروت ملی‌شان را مفسدان و تروریستها چپاول می‌کنند. 

واکنش شاهزاده رضا پهلوی به فیلم دردناک اتوبوس‌خوابی

در روزهاى اخيرویدئویی در شبکه های اجتماعی اتوبوس‌خوابی هموطنان بی‌خانمان‌ در اتوبوس میدان خزانه تهران منتشر شد

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این ویدئوی دردناک نوشت:یکی دیگر از وعده‌های خمینی محقق شد. حق ملت ایران این نیست که شبهای سرد زمستان را در خیابان و اتوبوس سپری کنند، در حالی که ثروت ملی‌شان را مفسدان و تروریستها چپاول می‌کنند. سرنگونی این رژیم، تنها راه باز گرداندن عزت نفس ایرانیان و نجات ایران است.

اتوبوس‌خوابی در میدان خزانه تهران

در روزهاى اخيرویدئویی در شبکه های اجتماعی اتوبوس‌خوابی هموطنان بی‌خانمان‌ در اتوبوس میدان خزانه تهران منتشر شد

اتوبوس‌خوابی نیز به فهرست؛ گورخوابی، کارتن خوابى، مشمع‌خوابی و کانال‌خوابی اضافه شد!

اگر کسی در اتوبوس خوابش برد نمی توان کاری کرد

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، موضوع اتوبوس خوابى را یک موضوع حاشیه ای خواند و افزود: اگر فردی در اتوبوس خوابش برد، کاری نمی توان کرد. وی گفت: برخی از افرادی که از شهرهای دیگر به تهران می آیند و جایی برای خواب ندارند در اتوبوس می خوابند که این موضوعی است که باید ساماندهی شود.