واکنش روزنامه جوان به بیانیه‌های میرحسین موسوی و محمد خاتمی
واکنش روزنامه جوان به بیانیه‌های میرحسین موسوی و محمد خاتمی

روزنامه جوان اظهارات میرحسین موسوی را «براندازانه» خواند و نوشت که میرحسین موسوی «رسماً گذر نظام جمهوری اسلامی را کلید زد»

واکنش روزنامه جوان به بیانیه‌های میرحسین موسوی و محمد خاتمی

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات میرحسین موسوی و محمد خاتمی نوشت: روح حاکم بر این دو بیانیه، براندازی و دور زدن نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است، منتها یکی به روش نرم و دیگری به روش سخت.و دیگری به روش سخت. از این روست که باید گفت خاتمی و موسوی دو روی یک سکه هستند.

این روزنامه اظهارات میرحسین موسوی را «براندازانه» خواند و نوشت که میرحسین موسوی «رسماً گذر نظام جمهوری اسلامی را کلید زد» و محمد خاتمی هم با ادبیاتی دیگر، اما با همان جهت‌گیری کلی به ساختارهای نظام حمله کرد.

این در حالی است که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران روز گذشته در خبری کوتاه از اظهارات محمد خاتمی استقبال کرده و آن را کنایه از اظهارات میرحسین موسوی توصیف کرد.

پیام خاتمی

محمد خاتمی در بیانیه خود «براندازی» رژیم را رد کرد و مدعی شد که «از نظر توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی مکانیکی آن ممکن نیست». وی همچنین مدعی شد که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی «به تغییر و اصلاح قانون اساسی بستگی ندارد»، بلکه به گفته وی «می توان به روح و متن خود قانون اساسی بازگشت».

نظرات محمد خاتمی یک روز پس از آن منتشر شد که میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز در سال ۸۸ گفت که او خواستار برگزاری همه پرسی «آزاد و سالم» برای «گذر از این مرحله» شده بود. موسوی در بیانیه خود نوشت که حوادث «خونبار» ماه‌ها و سال‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که «اجرای قانون اساسی بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش به آن امید می‌رفت، دیگر امکان‌پذیر نیست و گامی فراتر از آن است.”