حسن خمینی
واکنش حسن خمینی به تهدید مهدی طائب با حمله به خامنه ای: اگر عادل نیستی ولایت نداری

واکنش حسن خمینی به تهدید مهدی با حمله به خامنه اى، سید حسن خمینی در واکنش به حمله روحانی، مهدی طائب ، رئیس پایگاه عمار ، که او را به « خالص‌سازی انقلاب» تهدید کرد ، تیر خود را به سمت علی خامنه ای هدف قرار داد.

واکنش حسن خمینی به تهدید مهدی طائب با حمله به خامنه ای: اگر عادل نیستی ولایت نداری

سید حسن خمینی در واکنش به حمله روحانی مهدی ، رئیس پایگاه عمار ، که او را به « خالص‌سازی انقلاب» تهدید کرد ، تیر خود را به سمت علی خامنه ای هدف قرار داد.

در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید ، سيد حسن خمینی گفت: “اگر بگوییم حکومتی که اقبال عمومی را ندارد مشروع نیست، حکم خداست. وقتی می گوییم اقبال عمومی ، نظر جمهوری (اکثریت) شرط قانونی بودن سیستم و انتخابات است.

همان خدایی که فرمود اگرفقیه نیستی ولایت نداری، اگر عادل نیستی ولایت نداری، اگر آگاه به زمان نیستی ولایت نداری، این را هم قید گذاشته است.

سید حسن خمینی : نمی‌شود شما انتخاب کنید و بگویید به او رای بده

حسن خمینی : نمی‌شود شما انتخاب کنید و بگویید به او رای بده، خداوند می فرماید ما همه پیامبران را فرستادیم تا خود مردم اقامه قسط کنند. جامعه باید خودش همراه باشد ، باید دلسوز باشد.

شما نمی توانید به خاطر مردم تصمیم بگیرید. آیا شما دوستان منصفی دارید؟ شما حق رأی دارید و من نیز حق انتخاب شخصی را دارم که می خواهم. همه ما با داشتن اکثریت محل اطاعت هستیم. “نمی‌شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده”