واکنش حامد اسماعیلیون به مسمومیت دانش‌آموزان چیست؟
واکنش حامد اسماعیلیون به مسمومیت دانش‌آموزان چیست؟

واکنش حامد اسماعیلیون به مسمومیت دانش‌آموزان چیست؟؛ حامد اسماعیلون: رژیم ایران از زنان انتقام می‌گیرد.

واکنش حامد اسماعیلیون به مسمومیت دانش‌آموزان چیست؟

حامد اسماعیلون در واکنش به ادامه مسمومیت دانش‌آموزان دختر در چند شهر ایران در توئیتی نوشت: رژیم ایران از زنان انتقام می‌گیرد.

وی افزود: خشونت و ترس‌آفرینی از ابزارهای این حکومت است و آنچه ایران به نام امنیت به دنیا می‌فروشد سرابی بیش نیست.

مسمومیت دانش‌آموزان

شامگاه روز سه شنبه دانشجویان دختر در خوابگاه دانشجویی دانشگاه بروجرد پس از پیچیدن بوی عجیبی در هوا، مسموم و به بیمارستان منتقل شدند.

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که گفته می شود ورود مسمومیت سریالی به خوابگاهی در بروجرد را نشان می دهد.

استان لرستان بروز علائم در بین دانش آموزان را تایید کرد اما به علت این علائم اشاره نکرد.

عباس آخوندی، وزیر و استاد سابق دانشگاه د در یک توییت مسمومیت سریالی در میان در ایران را «جنایت انسانی و فاجعه حکمرانی» توصیف کرد.

 

با گسترش بحران مسمومیت در بین دانش آموزان دختر ایرانی در شهرهای مختلف، رسانه ها از موارد مسمومیت همزمان در دو مدرسه تهران خبر دادند.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس هشدار داد که مسمومیت های سریالی «اکنون دانش آموزان ما را تهدید می کند».

همزمان رسانه ها از مسمومیت دانش آموزان در دو مدرسه تهران در روز سه شنبه نهم اسفند خبر دادند.