گوهر عشقی
واکنش جالب مردم به تبلیغات حکومتی: عکس گوهر عشقی روی تبلیغات

حکومت در خیابان‌ها دست به تبلیغات وسیع زده تا مردم را به بچه‌دار شدن ترغیب کند، در مقابل آن، مردم با خلاقیت‌های جالب پاسخ آن‌ها را داده‌اند. و به جای عکس زن كه روی تبلیغ بود عکس گوهر عشقی را گذاشته اند

واکنش جالب مردم به تبلیغات حکومتی: عکس گوهر عشقی روی تبلیغات

پس از انتشار تبلیغات حکومت برای تشویق مردم به بچه دار شدن، مردم با خلاقیت‌های جالب پاسخ آن‌ها را داده‌اند. و به جای عکس زن كه روی تبلیغ بود عکس گوهر عشقی را گذاشته اند

کسانی هم که مادر شدند، بچه‌هایشان را کشتید و آواره کردید و یا در بیکاری و فقر دچار افسردگی شده‌اند!

گوهرعشقی به توماج صالحی: من همه جوره پشتیبان تو هستم

گوهر عشقی در کلاب هاوس خطاب به توماج صالحی اعلام کرد که من همه جوره پشتیبان تو هستم. هر کاری که بکنند و هر چه بشود، من مانند مادر تو پشتیبان تو هستم

من عاشق ترانه های تو هستم. من تو را مثل پسرم دوست دارم. آفرین به تو که حرف دل مردم را میزنی و در ترانه هایت هم از ستار اسم بردی. شماها همه ستار من هستید

خیلی از بچه ها در ایران هنر دارند، استعداد دارند و جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد کسی به جایی برسد.