احمدی‌نژاد
واکنش تهدید‌آمیز روزنامه های حکومتی به سخنان جنجالی احمدی‌نژاد!

روزنامه حکومتی ایران در شماره روز شنبه ۹ بهمن۱۴۰۰ به ادعاهای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق ایران مبنی بر اینکه «روسیه و آمریکا بر سر ایران و اوکراین معامله کرده‌اند» پاسخ داد و اظهارات وی را «اقدامی علیه امنیت ملی» توصیف کرد. ” 

واکنش تهدید‌آمیز روزنامه های حکومتی به سخنان جنجالی احمدی‌نژاد!

روزنامه حکومتی ایرا به ادعاهای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق ایران مبنی بر اینکه «روسیه و آمریکا بر سر ایران و اوکراین معامله کرده‌اند» پاسخ داد و اظهارات وی را «اقدامی علیه امنیت ملی» توصیف کرد. ” 

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق ایران در جمع فرهنگیان گفت: من اطلاع دقیق دارم که روسیه و آمریکا به ایران و اوکراین با هم تاخت زده‌اند. آمریکا اجازه بدهد روسیه برود و اوکراین را شکست دهد و روسیه اجازه دهد آمریکا به ایران برود. اظهارات رئیس جمهور اسبق ایران خشم رسانه های دولتی ابراهیم رئیسی را برانگیخت.

احمدی نژاد: من هشدار می دهم که شما با یک ملت بزرگ روبرو هستید

به گزارش دولت بهار؛ پایگاه خبری حامی احمدی نژاد او خطاب به قدرت‌های غرب و شرق گفت: من هشدار می دهم که شما با یک ملت بزرگ روبرو هستید.

چه کسی به شما اجازه داد در پشت صحنه، با یکدیگر قرار و مدار بگذارید و روی ایران معامله کنید.؟ مقابله با گروهی از مدیران ساده لوح نباید شما را فریب دهد که همه ایرانی ها همینطور هستند!

مصطفی عیوضی دبیر سرویس سیاسی روزنامه ایران در سرمقاله خود با عنوان “آقای احمدی نژاد! از کجا اطلاع دقیق می‌گیرید؟”وی اشاره كرد كه بین احمدی نژاد و سیاست خارجی و منطقه‌ای جناح تندرو در ایران اختلافاتی بنیادی وجود داشته.

عیوضی با اشاره به مواضع بی طرف احمدی نژاد در آغاز اعتراضات سوریه نوشت که اگر «تیزبینی» و «درایت» قاسم سلیمانی نبود، دولت باید «به گفته احمدی نژاد» تصمیم نهایی را می گرفت.معلوم نمی‌شد که در پس سقوط دمشق و قدرت گرفتن داعش، چه سرنوشتی برای مردم ایران رقم می‌خورد؟