وزیر خارجه

امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، پس از آنکه مدیر مسئول روزنامه کیهان او را نشانه فقدان اشراف توصیف کرد، واکنش به مدیر مسئول روزنامه کیهان نشان داد.

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، پس از اظهارات اخیر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران درباره احتمال حذف نشدن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی، انتقاد کرده بود. 

شریعتمداری وزیر امور خارجه را فاقد اشراف کافی بر حوزه سیاست خارجی دانست و گفت: «این سخنان از شخصیتی در جایگاه وزیر خارجه بسیار عجیب و غیرمنتظره است. چگونه می‌توان امنیت کشور و مردم را با آمریکای جنایتکار تاخت زد؟».

وی با انتقاد از اظهارات عبداللهیان تاکید کرد: «او «اشتباه دیگران این است که تسلیم را به اشتباه ایثار نامیده‌اند و بدتر اینکه این تسلیم را به فرماندهان سپاه نسبت داده‌اید. انتظار آن است که فرمانده سپاه اظهارات وزیر خارجه را اصلاح کند».

وزیر خارجه در واکنش به حمله مدیر مسئول روزنامه کیهان، برداشت او را دور از ذهن و بعید و نادرست توصیف کرد. و در اینستاگرام خود نوشت: «توافق احتمالی احیای برجام فقط با رعایت کامل خطوط قرمز خواهد بود. موضوع اصلاً عبور و یا مصالحه بر سر خطوط قرمز نیست».

عبداللهیان تأکید کرد: «آن‌چه گفته شد، رویکرد فرماندهان عالی سپاه است که تأمین منافع به‌شرط دستیابی به یک توافق خوب، قوی و پایدار عقب نیفتد».