داوود رحمانی
واکنش‌ها به مرگ رییس پیشین زندان قزلحصار؛”تابوت” را داود رحمانی ابداع کرد

پس از مرگ داوود رحمانی، رییس زندان قزل‌حصار کرج سال‌های ۶۰ تا ۶۳، برخی از زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به اقدامات وی در شکنجه زندانیان اشاره کردند.

“تابوت” را داود رحمانی ابداع کرد

“تابوت” را داود رحمانی ابداع کرد؛ پس از مرگ داوود رحمانی، برخی از زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به اقدامات وی در شکنجه زندانیان اشاره کردند.

آن‌ها از جمله به محبوس کردن چندماهه زندانیان در سلولهای کوچک معروف به “تابوت” و “قبر” اشاره کرد و جزییاتی از شکنجه‌ها را یادآور شده‌اند.

واکنش‌ها به مرگ رییس پیشین زندان قزل حصار

واکنش‌ها به مرگ رییس پیشین زندان قزل حصار؛ سال۶۵ شهید صادق‌کریمی قصد کیفردادن او را داشت که موفق نشد.اینرا داود رحمانی جنایتکار فهمید و از آن موقع خانه و محل کارش را عوض کرد وتا آخرین روز در ترس و وحشت زندگی کرد.همقطاران جنایتکار او مانندمرتضی صالحی(صبحی) هم همین وضعیت را دارند.

به این چهره رحمانی نگاه کنید انگار دربان بهشت است اما ظاهرا همان حاج داود جلاد معروف دهه‌ی ۶۰ است.


نمی دانم خبر مرگ و عکس ترحیم او حقیقی ست یا نه؟فرقی هم نمی کند. با تکرار هر باره ی نامش همه ی آن ماهها در تابوتها نشستن کتک ها تحقیرها صدای کفش پوتین ارتش ی در من زنده می ماند.او مرد.اما یادها و خاطرات ما از همه ی جنایت هایش نسل به نسل منتقل میشود.

حاج داوود رحمانی، شکنجه‌گر زندان قزل‌حصار درگذشت

داوود رحمانی ملقب به حاج داوود ، اولین مدیر زندان قزلحصار کرج پس از انقلاب و از شکنجه‌گران شناخته شده جمهوری اسلامی درگذشت.

وی از ابتدای انقلاب تا تیر ۱۳۶۳ رییس قزلحصار بود و ریاست وی بر این زندان به عنوان دوران وحشت شهرت داشت. جنایات بی شمار وی در خاطرات زندانیان عقاید سیاسی در دهه شصت ثبت شد.

به گفته بسیاری از زندانیان آن زمان ، حاج داود رحمانی از روش های مختلفی برای شکنجه زندانیان سیاسی استفاده می کرد که برخی از آنها مانند تابوت و دستگاه‌ها منحصر به فرد بود

او در شکنجه و قتل زندانیان سیاسی در دهه شصت نقش جدی داشت و قبل از محاکمه به دلیل بیماری درگذشت.