واکنش‌های به پیام میرحسین موسوی
واکنش‌های به پیام میرحسین موسوی

جمعی از زندانیان سیاسی یک روز پس از انتشار بیانیه میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ای در حمایت از پیشنهاد وی برای گذر از حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که «تمام تلاش خود را صرف پیشبرد این برنامه و یک برنامه مسالمت آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختاری کاملاً دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته اعلام می‌داریم.»

حمایت زندانيان از پیشنهاد میرحسین موسوی

مصطفی تاج زاده، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی که همگی زندانی هستند، در این بیانیه نوشته‌اند: تنها راه خروج از بن بست، تسلیم شدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان است.»

https://twitter.com/abdolah_abdi/status/1621846755795935232?s=20&t=IoIjyH6PtrR-JrSkKB7uEQ

 

واکنش‌های به پیام میرحسین موسوی

مشکل اصلی پیشنهاد میرحسین موسوی، غیرعملی بودن آن است.

دیکتاتور در نقطه قدرت به هیچ تغییری تن نمی‌دهد، چه رسد به رفراندوم.
روزی که دیکتاتور اقتدارش را از کف داد، انقلابیون، دیگر نیازی به تعامل با دیکتاتور خونریز نخواهند داشت.

 

دعوت #میرحسین_موسوی برای نجات ایران:
رفراندوم و قانون اساسی جدید

میرحسین کنار مردم ایستاده است

بیانیه امروز میرحسین موسوی عبور ازجمهوری اسلامی بود،وی تاکید کرد دیگر نظام مشروعیت ندارد.این را باید خاتمی و اصلاح طلبان به جای نوشتن نامه حمایت از سپاه می‌گفتند.البته میرحسین اگر سال ۸۸ این عبور را اعلام می‌کرد،جامعه این همه هزینه نمی‌داد و همان وقت کاریکسره می‌شد

 

دو نوع اصلاح‌طلب در ایران بود.برخی برانداختن نکبت را نه مطلوب و نه ممکن میدانستند و هدف شان سهمی از قدرت بود. اقلیتی چون #ميرحسين_موسوي گمان داشتند نکبت ولایی اصلاح پذیر است و می توان از آن دمکراسی ساخت. بیانیه شجاعانه اخیر #ميرحسين_موسوي نشان داد دیگر سودای اصلاح را واگذاشته.