واکسن ایرانی

صبح امروز، شنبه ۲۹ خرداد، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، خبر مهمی در مورد مجوز مصرف اضطراری برای “دو واکسن ایرانی” اعلام کرد.

حسن روحانی تایید کرد که واکسیناسیون عمومی همه مردم ایران با این دو واکسن از این هفته و هفته آینده آغاز می شود.

روحانی همچنین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که در مجموع پنج واکسن ویروس کرونا در ایران تولید می شود.

شایان ذکر است که وزیر بهداشت، سعید نمکی، هفته گذشته از صدور استفاده فوری از واکسن “کووایران برکت” خبر داده بود.

وزیر بهداشت افزود که یکی دو مورد از سندهای کتبی‌ وی هنوز ناقص است و تأیید کرد که قرار است سندهای آنها تکمیل شود و مجوز استفاده اضطراری را در هفته آینده دریافت کند.

از سوی دیگر ، مقامات ایرانی و موسسات پزشکی مربوطه هنوز گزارش روشنی از مراحل مختلف آزمایش واکسن های ایرانی یا عوارض احتمالی آنها منتشر نکرده اند.

طی سخنرانی خود، روحانی تعداد زیادی از جلسات برگزار شده در ستاد ملی برای مقابله با کرونا را نشانه موفقیت خود دانست و گفت: «فکر نمی‌کنم هیچ کشوری پیدا کنیم که رییس جمهور کشور در هفته بین ۲ تا ۳ جلسه در طول این ۱۶ ماه ویژه کرونا گذاشته باشد».