واکسن ایرانی

حسن جلیلی، مدیر پروژه تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام، اعلام کرد که شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد و بوشهر وارد مرحله مطالعه بالینی واکسن ایرانی ” کوو ایران برکت” شده اند.

مدیر پروژه تولید “کوو ایران برکت” گفت که واکسیناسیون از ۲۰ خرداد، برای داوطلبان آغاز می شود.

وی توضیح داد که هشت هزار داوطلب در این استانها در مطالعه بالینی این واکسن شرکت می کنند، و بنابراین تزریق اولین دوز برای داوطلبان در مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن تکمیل می شود.

جلیلی به پایان تزریق ۱۰ هزار و ۵۰۰ داوطلب از استانهای تهران و البرز را به عنوان بخشی از مرحله سوم آزمایش انسانی اشاره کرد.

وی همچنین توضیح داد که سن داوطلبان شرکت در مرحله سوم آزمایش انسانی برای واکسن ایرانی برکت بین ۱۸ تا ۷۵ سال است.

و خاطرنشان کرد: «این واکسن از چند روز پیش وارد مرحله تولید انبوه شده است. و طبق برنامه مشخص شده، تاكنون حدود یک میلیون دوز تولید كرده ایم و منتظر هستیم بعد از طی مراحل قانونی، این واکسن‌ ها در اختیار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد».

مدیر پروژه تولید واکسن “کوو ایران برکت”” پیش بینی کرد بیش از ۱۸ میلیون دوز از این واکسن تا اواسط شهریور ۱۴۰۰ تولید شود.