واکسن مشترک با کوبا

مقامات ایرانی پس از صدور مجوز استفاده اضطراری برای آن، اظهارات ضد و نقیضی درباره نقش ایران در پروژه واکسن مشترک با کوبا دارند.

تنها یک هفته پس از صدور مجوز استفاده اضطراری برای واکسن “سوبرانا ۰۲” كه انستیتو پاستور نام تجاری آن را به «پاستوکووک» تغییر داده، اظهارات متناقضی در مورد نقش ایران در این پروژه بیان شد.

درحالی که مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، در بیانیه ای که دیشب، چهارشنبه۱۶ تیر، انجام داد، این واکسن را “کوبایی” توصیف کرد.

خانم مینو گفت: « قرار بود یک پروژه مشترک باشد که بعد سفیر این کشور اعلام کرده بود ما چنین پروژه‌ای نداریم، برای اینکه خود کشور کوبا به این واکسن دستور تزریق اضطراری داد و گفت کشور خودم و کشورهای دیگر آمریکای جنوبی بیشتر نیاز دارند».

از سوی دیگر، علیرضا بیگلری، رییس انستیتو پاستور ایران، اظهارات محرز را رد کرد و گفت که اظهارات  خود در مورد نقش ایران در پروژه واکسن مشترک با کوبا را نمی فهمد.

بیگلری تاکید کرد: «همکاری و توافق ما با کوبا توافق کوتاه مدتی برای یک واکسن نیست، بلکه گسترده‌ تر است».

وی توضیح داد که بانک سلول تولید این واکسن گرفته شده، مقدمات تولید انجام شده و اولین بچ بسته تولید شده تا چند روز آتی تحویل خواهد شد.