واکسن‌های ایرانی

در طی جلسه ای برنامه نشست کلاب‌هاوس که توسط کانال “ایران اینترنشنال” برگزار شد، تعدادی از پزشکان و کادر پزشکی جزئیات جدی در مورد واکسن‌های ایرانی را فاش کردند.

کانال خبری ایران اینترنشنال در برنامه کلاب‌هاوس جلسه ای با تعدادی از پزشکان و پرسنل پزشکی در ایران برگزار کرد.

در این جلسه، پزشکان از مردم خواستند برای محافظت از خود واکسنهایی را که می توانند بزنند، زیرا دولت و وزارت بهداشت کاری نمی کند.

آنها همچنین اظهار داشتند و تاکید کردند که مسئله واکسن یک مسئله اجتماعی است که در ایران سیاسی شده است.

پزشکان همچنین در مورد واکسن‌های ویروس کرونا صحبت کردند و گفتند که اطلاعات مربوط به واکسن های ایرانی هنوز منتشر نشده است زيرا مطالعات بالینی در حال انجام است و نتایج هنوز مشخص نیست.

از سوی دیگر، کادر پزشکی توضیح دادند که سو مدیریت، تصمیم گیری دیرهنگام برای تهیه واکسن، آگاهی رسانی غلط و متناقض، دستکاری آمار و چند دستگی باعث سردرگمی مردم ایران می شود.

آنها همچنین از وضعیت فعلی کشور انتقاد کرده و خشم خود را از سیاست واکسیناسیون ثروتمندان و مسوولان، مقامات، و اعضای دولت و نادیده گرفتن واکسیناسیون مردم ابراز داشتند.

همچنین از اظهارات وزارت بهداشت انتقاد کردند و تایید کردند: «هیچ واکسنی برای واکسیناسیون وجود ندارد!! باید اول واکسن تهیه شود و سپس در مورد واکسیناسیون صحبت کنید».