واكنش شهبانو فرح پهلوی به ادعای خارج‌کردن جواهرات سلطنتی از ایران چیست؟
واكنش شهبانو فرح پهلوی به ادعای خارج‌کردن جواهرات سلطنتی از ایران چیست؟

واكنش شهبانو فرح پهلوی به ادعای خارج‌کردن جواهرات سلطنتی از ایران چیست؟؛ شهبانو فرح پهلوی تاييد كرد که همه این جواهرات در گنجینه بانک مرکزی ایران قرار دارد

واكنش شهبانو فرح پهلوی به ادعای خارج‌کردن جواهرات سلطنتی از ایران چیست؟

شهبانو فرح پهلوى در گفت و گو با رادیو فردا درواکنش به ادعای سخنگوی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خروج جواهرات سلطنتی از ایران ، تاييد كرد که همه این جواهرات در گنجینه بانک مرکزی ایران قرار دارد.

شهبانو فرح پهلوی گفت که در دی ماه سال ۱۳۵۷ هنگام خروج از کشور، بخش قابل توجهی از جواهرات شخصی خود را در «گنجه‌های کاخ نیاوران» به جا گذاشته است.

https://www.instagram.com/reel/Cng5QFAtq1b/?utm_source=ig_web_copy_link

فرح پهلوی افزود: با خودم پوتین‌هایم را آوردم، اما حتی نیمی از تنها تاجی که مال خودم بود را که الماس و فیروزه‌نشان است، گذاشتم و به ایران و آمدم.

به گفته وی، «در آن حالت روحی که بودم ، گفتم این نیم تاج را در کاخ نیاوران خواهم گذاشت، اگر برگردم آن را می‌گذارم و اگر برنگشتم هرگز نیم تاج را نخواهم گذاشت.»

خروج جواهرات سلطنتی از ایران؟

علی بهادری جهرمی، سخنگوی رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در توییتی مبنی بر خروج جواهرات سلطنتی از ایران به دست محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح جنجال به پا کرد.

آقای جهرمی در این توئیت مدعی شد که هنگام خروج شاه و و شهبانو از کشور، برخی از جواهرات های خزانه بانک مرکزی ایران از جمله تاج معروف “پهلوی” و تاج “شهبانو” را با خود بردند.

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در حالی ادعا شد که بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۶، جواهرات ملی ایران به عنوان پشتوانه اسکناس کشور، به موزه جواهرات ملی تحت نظارت بانک مرکزی ایران منتقل شد.