فروش واکسن

محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی، تأیید کرد که رئیس جمهور ایران اجازه واردات و فروش واکسن کرونا را برای کسانی که نمی خواهند منتظر نوبت خود باشند، صادر کرد.

محمود واعظی اظهار داشت که رئیس جمهور اجازه واردات واکسن کرونا را داده و بخش خصوصی را اولویت قرار داده است.

وی گفت که رئیس جمهور ایران تأکید کرد که این واکسن ها به افرادی داده می شود که نمی خواهند منتظر نوبت خود باشند.

واعظی نشان داد: «برخی از شهروندان می گویند که این واکسن را در خیابان ناصرخسرو می خرند و برخی از خانواده ها می گویند که برای تزریق واکسن به برخی کشورها سفر می کنند و دو یا سه هفته در آنجا می مانند و این که این کار درستی نیست». 

مدیر دفتر روحانی اظهار داشت که به همین دلیل، رئیس جمهور اجازه واردات و فروش واکسن را  به بیمارستانهای و شرکت های خصوصی صادر کرده است.

ستاد مبارزه با کرونا در ایران با تشدید بحران عدم شفافیت واکسن در کشور هشدار داده بود و اعلام کرد کسانی که پول می پردازند واکسن بدون انتظار را دریافت می کنند.

در همان زمان، سخنگوی ستاد مبارزه کرونا اعلام کرد کسانی که نمی خواهند منتظر نوبت واکسن خود بمانند، می توانند با پرداخت هزینه این واکسن را زودتر انجام دهند.