نظام‌ پزشکی ایران

سازمان نظام‌ پزشکی ایران درمقابل واکسنهای مورد نیاز کشور، واکسیناسیون انجام شده توسط دولت را بسیار ناچیز توصیف کرد، زیرا واکسنهای ارائه شده توسط دولت تاکنون فقط به کمتر از ۱% شهروندان کفایت نکرده اند.

حسین کرمان‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی سازمان نظام‌ پزشکی ایران گفت: «مسیر واکسیناسیون در کشور بسیار کند است و این واکسن های وارداتی از خارج از کشور در مقایسه با توده های بزرگی که به واکسن احتیاج دارند چیزی نیست».

طبق اظهارات کرمان‌پور، پس از گذشت بیش از یک ماه از ورود اولین محموله های واکسن روسی “اسپوتنیک ۵” و آغاز عملیات واکسیناسیون ، فقط حدود ۱۶۱۰۰۰ شهروند قادر به تهیه واکسن بودند.

  • خلف وعده در تحویل محموله‌های واکسن 

این درصد معادل کمتر از ۱% درصد از کل جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران است.

براساس گزارش های دریافتی در این زمینه، کشورهای همسایه ایران، مانند ترکیه، حدود ۱۷%  از جمعیت این کشور واکسیناسیون انجام داده اند که تقریباً معادل جمعیت ایران است.

در حالی که اسرائیل، ۵۵% از جمعیت خود را به واکسن کرونا تزریق کرده و امارات نیز سه چهارم از جمعیت خود را به این واکسن تزریق کرده است.

مقامات ایرانی ادعا می کنند که کندی در عملیات واکسیناسیون یک مسئله جهانی است و فقط در ایران نیست.

آنها همچنین گفتند که دلیل تأخیر در واکسیناسیون شهروندان خلف وعده کشورها برای تحویل محموله های واکسن به ایران است که توافق کرده است.