نماینده خامنه ای در بسیج: ما هزاران حساب در سایت های ارتباطی برای

نماینده خامنه ای در بسیج اعلام کرد که بسیج هزاران حساب رسانه اجتماعی برای “جهت گیری سیاسی” ایجاد کرده است.

محمدرضا تویسرکانی ، اعلام کرد که ۱۵۰ هزار طلبه مذهبی چندین هزار حساب در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده اند.

وی گفت: طرحی به نام “طرح هشت” وجود دارد که براساس آن چندین هزار کانال در فضای مجازی ایجاد شده است.

وی افزود هدف این شبکه هدایت نیروهای بسیجی در همه حال است.

محمدرضا تویسرکانی ، نماینده علی خامنه ای در بسیج با تأکید بر اینکه ایجاد شبکه بسیج در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای هدایت سیاسی است ، گفت: وقتی یک پخش مستقیم زنده چندین میلیون بیننده دارد ، چرا از این فضا استفاده نمی کنیم؟

نماینده خامنه ای در بسیج افزود: افزایش فضای مجازی در ساختار بسیج از برنامه های این سازمان است اما همه قادر به کار در این فضا نیستند زیرا این فضای مجازی مین گذاری شده است ، به این معنی که فرد باید از آن آگاهی داشته و دانش رسانه ای بالایی داشته باشد.

تویسرکانی با اشاره به آنچه وی “فضای روحانیت ، مدارس علمیه ، خصومت های دشمن و انحرافات برخی” خواند ، گفت: علما و روحانیون بسیجی “باید حقیقت درخشان را به مردم و نسل جوان نشان دهند ، حتی اگر نفرت یا خصومت برطرف شود”.

در همین حال ، وی گفت: روحانیون بسیجی باید به مردم نشان دهند که اسلام و روحانیت هیچ مسئولیتی در قبال فقر ، محرومیت و مشکلات جامعه ندارند و عملکرد ضعیف چند دانشجو و تبلیغات گسترده دشمن منجر به مخدوش شدن چهره روحانیون می شود. “