نماینده خامنه‌ای
نماینده خامنه‌ای: قدرت یوان چین جدیدی برای دنیا رقم خواهد زد

قربانعلی دوری نجف آبادی: يوان چین درصدد جایگزینی دلار آمریکاست و این همه برنامه های آمریکا برای درست کردن خاورمیانه آمریکایی و مالکیت بر غرب آسیا و دریا و هوا را نقش بر آب کرده است.

نماینده خامنه‌ای: قدرت یوان چین جدیدی برای دنیا رقم خواهد زد

قربانعلی دوری نجف آبادی ، نماینده علی خامنه ای در استان مرکزی: “یوان چین درصدد جایگزینی دلار آمریکاست و این همه برنامه های آمریکا برای درست کردن خاورمیانه آمریکایی و مالکیت بر غرب آسیا و دریا و هوا را نقش بر آب کرده است، قدرت یوان چین قطعا سرنوشت جدیدی برای دنیا رقم خواهد زد. “

وی با بیان اینکه با پشتکار و ثبات ملت ایران ، قدرت جدیدی به نام جمهوری اسلامی ایران در منطقه به وجود آمد ، افزود: پس از فروپاشی شوروی ، غربی ها و آمریکایی ها معتقد بودند که جهان به سمت آنها حرکت می کند و خود را بلوکی در جهان می دانستند که برای خاورمیانه آمریکا برنامه ریزی می کرد ، اما پس از فداکاری ها و مبارزات مردم ایران ، همه کارت ها علیه آنها برگشته شد.

یوان چین واحد شمارش جدید ارز در چین است

یوان چین واحد شمارش جدید ارز در چین است. تفاوت بین یوان و رنمینبی مشابه تفاوت تومان و ریال در ایران است. یوآن در زبان محاوره ای کوای، به معنای خرده نیز بکار گرفته می شود.