احمدی‌نژاد
 نظر احمدی‌نژاد درباره نزدیکی ایران به روسیه و چین چیست؟

 احمدی‌نژاد درباره نزدیکی ایران به روسیه و چین: آن‌ها یک تومان بیاورند، می‌خواهند ۱۰ تومان ببرند

 نظر احمدی‌نژاد درباره نزدیکی ایران به روسیه و چین چیست؟

نظر احمدی‌نژاد درباره نزدیکی ایران به روسیه و چین: آن‌ها یک تومان بیاورند، می‌خواهند ۱۰ تومان ببرند

محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم در دیدار با جمعی از مردم استان قزوین در پاسخ به موضع‌گیری‌های اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت: بنده‌ احمدی‌نژاد به شعار نه شرقی و نه غربی با تمام وجودم پایبند هستم.

نه اینکه با شرق و غرب عالم بجنگیم، هرگز! ما با همه دنیا همکاری می کنیم نه به این عنوان که زیر بلیت کسی برویم و از جیب ملت امتیاز بدهیم، چرا بایدامتیاز بدهیم؟

‍ احمدی نژاد: مدیریت ضعیف شما باعث خرابی اقتصاد شده، با امتیازدهی که درست نمی شود

مدیریت شما ضعیف است و اقتصاد را نابود کردید و در موقعیت ضعیفی قرار گرفتید، حالا باید بروید امتیاز بدهید و فکر می کنید با آن درست می شود؟ بخدا درست نمی شود. هیچکس در این عالم دلسوز شما نیست.

احمدی نژاد افزود: خودتان را با مدیریت ضعیف، در نقطه منفی قرار دادید و بعد برای فرار از این، می‌خواهید خطای بزرگتری را مرتکب شوید! این یک اشتباه است.

اینها مشکل کشاورزان، و دامداران، صنعتگران، بازرگانان و باغداران را حل نمی کند. آن‌ها یک تومان بیاورند، می‌خواهند ۱۰ تومان ببرند!