نشست فوری مجلس خبرگان، همزمان با بدتر شدن وضعیت سلامتی خامنه ای ، اخباری درباره برگزار جلسه مجلس خبرگان رهبری در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد

نشست فوری مجلس خبرگان

همزمان با بدتر شدن وضعیت سلامتی خامنه ای ، اخباری درباره برگزار جلسه مجلس خبرگان رهبری در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد

امروز اخباری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که حکایت از جلسه فوری هیات‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری دارد.

این جلسه برای انتخاب رهبری بعدی مى برگزار شود، نیوزویک در گزارشی گزارش داد که رهبر  ایران آیت الله علی خامنه ای قدرت را به دلایل بهداشتی به پسرش مجتبی خامنه ای واگذار مى كند.

این روزنامه افزود كه خامنه ای نیاز به مراقبت فوری پزشكی دارد.

وخامت وضعیت پزشکی خامنه ای

نیوزویک در گزارشی گزارش داد که رهبر  ایران آیت الله علی خامنه ای قدرت را به دلایل بهداشتی به پسرش مجتبی خامنه ای واگذار مى كند.

وی افزود که خامنه ای به دلیل وخامت سلامتی مجبور شد جلسه ای با رئیس جمهور حسن روحانی در روز جمعه  4 دسامبر را لغو شد.

این روزنامه افزود كه خامنه ای نیاز به مراقبت فوری پزشكی دارد.

درگذشت رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای

روز گذشته برخی از حساب های توئیتر اسرائیلی خبر درگذشت خامنه ای را منتشر کردند!

این خبر پس از انتشار خبر بدتر شدن سلامتی آیت الله خامنه ای منتشر شد