نرگس محمدی
نرگس محمدی: زندان زنان قرچک باید تعطیل شود

عالیه مطلب زاده و نرگس محمدی دو فعال مدنی در نامه ای با توصیف “شرایط وحشتناک زندان زنان قرچک” خواستار تعطیلی آن شدند.

نرگس محمدی: زندان زنان قرچک باید تعطیل شود

این دو فعال مدنی که حدود دو هفته پیش از زندان قرچک به اوین منتقل شده بودند، روز جمعه چهاردهم مرداد ماه پیامی درباره شرایط «غیر ممکن» زندان قرچک و لزوم تعطیلی آن منتشر کردند.

در این نامه همچنین به شرایط سخت حاکم بر زندان زنان قرچک از «بدی هوای سوزناک و جهنمی» تا «آلوده و غیرقابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب» و ««ساختمان بدون نور طبیعی و جریان هوا» اشاره شده است که این وضعیت “رنجی پایان‌ناپذیر” را بر زنان زندانی تحمیل کرده است.

بنا بر آمارهای رسمی هم‌اکنون ۱۲۰۰ زن در زندان قرچک به سر می‌برند

مطلب‌زاده و محمدی در نامه خود «مبارزه علیه شرایط غیرانسانی قرچک » را نه با هدف ممنوعیت حضور و تبعید زندانیان سیاسی عقیدتی در آن، بلکه تعطیلی این زندان به منظور رفع مشکلات هزاران زنی خوانده‌اند که طی سال‌های گذشته به اجبار متحمل آن شده‌اند.

طبق آمار رسمی در حال حاضر ۱۲۰۰ زن در زندان قرچک هستند. زندان به گفته این دو فعال مدنی نه تنها زندانیان است، بلکه گاهی زندانبانان و یارانش به دنبال فرار و یافتن راه نجاتی از آن هستند.

مطلب‌زاده و محمدی در نامه خود “مبارزه با شرایط غیرانسانی قرچک” را نه با هدف جلوگیری از حضور و تبعید زندانیان سیاسی عقیدتی، بلکه تعطیلی این زندان برای حل مشکلات هزاران زن عنوان کرده اند.که طی سال‌های گذشته به اجبار متحمل آن شده‌اند.