ظریف
ناگفته های ظریف از دوران وزارتش!

ناگفته های ظریف از دوران وزارتش؛ ظریف: به خاتمی گفتم که مردم با رای دادن به من مجازات می شوند، همانطور که مردم از سال ۹۶ به خاطر رای دادن به روحانی مجازات شدند.

ناگفته های ظریف از دوران وزارتش!

وزیر امور خارجه دولت روحانی در گفتگو با روزنامه صبح‌نو: قسم جلاله خوردم که قصدی برای مشارکت در انتخابات را ندارم وخواهش می‌کنم به این دوستان بفرمایید که برجام را از انتخابات جدا کنند.

گزارش دادند که شنودها مبتنی بر این است که ظریف بخواهد رئیس جمهور بشود، همه آنها دروغ بوده اند

(چرا نمی‌خواستید نامزد بشوید؟) به خاطر تحلیلم از شرایط بود. من معتقد بودم که کشور به اجماع و وحدت ملی نیاز دارد و این اجماع با حملاتی که دوستان علیه من کردند، این اجماع پیرامون من شکل نمی گیرد. دلیل دوم این است که من هیچ اختیاری ندارم

ظریف: بیایم و بگویم در برابر آقا تنها نیستم؟

ظریف وزیر امور خارجه سابق در مصاحبه با روزنامه صبح نو:: اگر آقای رئیسی پیشنهاد وزارت خارجه را به من بدهد، برای من دشوار بود که رد کنم؛ احتمالا رد می‌کردم اما برایم دشوار بود که رد کنم.

من نمی توانستم دور یک میز با کسانی بنشینم که هشت سال تمام به من خائن و وطن‌فروش و… گفته بودند.