شاهزاده رضا پهلوی
نامه شاهزاده رضا پهلوی به سازمان بهداشت جهانی: درباره این جنایت علیه مردم ایران تحقیق کنید!

شاهزاده رضا پهلوی در نامه ای به رئیس سازمان بهداشت جهانی ، با اشاره به دروغ و پنهانکاری مقامات تهران در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران ، خواستار تحقیقات فوری درباره کشتار وعامدانه مردم ایران توسط جمهوری اسلامی شد.

نامه شاهزاده رضا پهلوی به سازمان بهداشت جهانی

شاهزاده رضا پهلوی در نامه ای به رئیس سازمان بهداشت جهانی ، با اشاره به دروغ و پنهانکاری مقامات تهران در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران ، خواستار تحقیقات فوری درباره کشتار وعامدانه مردم ایران توسط جمهوری اسلامی ، به ویژه رهبر آن علی خامنه ای شد

در نامه ای که روز شنبه منتشر شد، رضا پهلوی از تدروس ادهانوم خواستدر مواردی از قبیل مانند “ممنوعیت واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا توسط خامنه‌ای، بر اساس نظریه‌های مضحک توطئه” و “امتناع خامنه ای از کمک پزشکی از پزشکان بدون مرز تحقیق شود.

دروغ‌های مقامات رسمی به سازمان بهداشت جهانی درباره ارقام صحیح مرگ‌ومیر مرتبط با کووید!

وی همچنین خواستار تحقیق درباره “دروغ‌های مقامات رسمی به سازمان بهداشت جهانی درباره ارقام صحیح مرگ‌ومیر مرتبط با کووید” و “بدرفتاری” مقامات جمهوری اسلامی توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی که به کمک مردم ایران آمدند شد.

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اظهارات اخیر علیرضا زالی ، رئیس ستاد مبارزه با ویروس کرونا در تهران ، خواستار تحقیق درباره خرید داروی رمدسیویر به ارزش 720 میلیون یورو به جای واکسن شد و نوشت: این دارو هم‌اکنون با قیمت‌های نجومی در بازار سیاه به مردم درمانده ایران فروخته می‌شود.