نازنین زاغری
نازنین زاغری: در ایران عدالت هیچ معنایی ندارد!

 نازنین زاغری: عدالت در ایران معنایی ندارد و نباید شش سال در ایران زندانی می‌بود.

نخستین کنفرانس خبری نازنین زاغری در بریتانیا

نازنین زاغری رتکلیف روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ در یک کنفرانس خبری در لندن شرکت کرد.

خانم زاغری رتکلیف که بیش از پنج سال در ایران زندانی بود، روز پنجشنبه به همراه انوشه آشوری، دیگر زندانی ایرانی-بریتانیایی از ایران آزاد و به بریتانیا بازگشت.

تولیپ صدیق، معاون نازنین زاغری، در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی در سالن پارلمان بریتانیا، از آزادی خانم زاغری ابراز خوشحالی کرد و گفت که خواستار تحقیق درباره اتفاقات پیش آمده برای نازنین و دلیل تاخیر در آزادی او است.

خانم زاغری سپس از همه کسانی که در بازگشت او به بریتانیا کمک کردند، از جمله وکیلش در ایران و همچنین از همسر و دخترش تشکر کرد.

نازنین زاغری: در ایران عدالت هیچ معنایی ندارد!

به گفته وی، معنای آزادی تنها زمانی کامل می شود که تمامی زندانیان دو تابعیتی در ایران از جمله مراد طاهباز بتوانند به خانواده های خود بپیوندند.

وی افزود: عدالت در ایران معنایی ندارد و نباید شش سال در ایران زندانی می‌بود.

خانم زاغری با اشاره به دوران سخت زندگی خود در ایران گفت که بازگشتش به بریتانیا نیز بسیار سخت بوده است.