مهدی کروبی
مهدی کروبی: آقایان به جای توهین به موسوی پاسخ دهند!

مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با انتقاد از حملات تند اصولگرایان به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، خواستار پاسخگویی به جای توهین شد

آقای کروبی همچنان در حصر خانگی به سر می برد

مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با انتقاد از حملات تند اصولگرایان به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، خواستار پاسخگویی به جای توهین شد. اما محمدباقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی، بدون ذکر نام موسوی، او را به «حمله به قهرمانان ملی» متهم کرد.

آقای کروبی که همچنان در حصر خانگی به سر می برد، روز شنبه ۲۲ مردادماه در گفت و گوی تلفنی با فرزندش محمدتقی کروبی گفت: آقای موسوی نخست وزیر سابق کشور با توجه به تجربه و شناختی که از نظام داشتند، از نگرانی هایی صحبت کردم که منشأ بخش مهمی است و مشکل است.» کشور امروز.

کروبی معاون و رئیس شورای اسلامی بود و پس از اعتراضات اواخر سال ۱۳۸۸ به همراه میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای اعتراض به انتخابات ۱۳۸۸ در حصر خانگی قرار گرفت.

مهدی کروبی: آقایان به جای توهین به موسوی پاسخ دهند!

وی که ریاست شورای اسلامی شهر را برعهده داشت، تاکید کرد که آقایان به جای توهین به آقای موسوی به موارد مطرح شده در نامه ایشان پاسخ دهند.

میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۷ که همچنان در حصر خانگی به سر می‌برد، در آخرین مقاله خود از سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و در مورد احتمال موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داده بود.