مهاجرت نابغه پیوند قلب کودکان از ایران
مهاجرت نابغه پیوند قلب کودکان از ایران

مهاجرت نابغه پیوند قلب کودکان از ایران؛ رییس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی، اطلاع داد که دکتر «مازیار غلامپور دهکی»، جراح برجسته و یکی از بزرگان و نابغه‌های پیوند قلب کودکان از ایران، از کشور مهاجرت کرده است. او افزود که حدود ۶۳۸ کودک در دو سال آینده برنامه داشتند که توسط این پزشک جراحی شوند.

مهاجرت نابغه پیوند قلب کودکان از ایران

به گفته «محمد مهدوی»، رییس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی، دکتر مازیار غلامپور دهکی، که دارای فوق تخصص جراحی قلب است و سرپرست بخش جراحی بیماری مادرزادی قلب در این بیمارستان بوده است، در تاریخ ۲۴ اسفند ایران را ترک کرده است.

در گفتگو با سایت سازمان نظام پزشکی ایران، محمد مهدوی اظهار کرده که لیست انتظار بیمارانی که به عنوان کاردیولوژیست و دکتر غلامپور به عنوان جراح تیم در آن ها مشارکت داشته‌اند، شامل ۶۳۸ کودک است. او بیان کرده که با مهاجرت رییس بخش جراحی بیماری مادرزادی قلب بیمارستان شهید رجایی، امکانات برای انجام جراحی این گروه از کودکان به خطر افتاده و وضعیت آنها نامعلوم است.

یک فاجعه بسیار بزرگ

او این مهاجرت را یک فاجعه بسیار بزرگ خوانده و اظهار کرده که این مسئله را به مقامات امنیتی و وزارت بهداشت اطلاع داده‌اند، اما هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده است.

رییس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان رجایی هشدار داده است که اگر قرار باشد جراح ماهری مانند دکتر غلامپور، که فارغ‌التحصیل در سه کشور فرانسه، انگلیس و آمریکا است و دوره‌های تخصصی را گذرانده و در این حوزه به عنوان نفر اول جراحی قلب کشور و رتبه برتر شناخته شده است، را از دست بدهیم، باید منتظر فاجعه‌ای ملی بمانیم.