منافع ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مجتبی ذوالنوری، به تنش‌ های مرزی با جمهوری آذربایجان و حمایت ترکیه از این کشور انتقاد کرد و تاکید کرد که  اگر آذربایجان و ترکیه منافع ایران را تهدید کنند، سیلی می‌خورند.

نماینده قم در مجلس همچنین به دستورات اخیر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، در مورد تحرکات ایجاد شده در شمال‌ غرب کشور اشاره کرد.

وی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران حسن همجواری و حفظ تمامیت ارضی کشورها و به ویژه کشورهای همسایه را همواره مورد تأکید و احترام قرار داده است».

اما ذوالنوری افزود که حسن همجواری اقتضا می‌ کند که ایران احساس بی احترامی و تهدید از سوی کشورهای منطقه نکند. و وی خاطرنشان کرد كه برخی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی به بهانه تأمین امنیت به دشمنان آن اتکا کنند.

وی توضیح داد: «آذربایجان و ترکیه با این کار خود تکیه به رژیم صهیونیستی و تسلیحات رژیم صهیونیستی را در منطقه رواج دادند».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاكید کرد که بر اساس این تحولات جدید آذربایجان و ترکیه اگر بخواهند منافع ایران را تهدید کنند از ما سیلی محکمی خواهند خورد.

وی از مقامات آذربایجان و ترکیه خواست به عقل خود بازگردند و به مسیری که منافع کشورهای منطقه را تامین می کند، بازگردند.