ایرانیان خارج از کشور

محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی از ایرانیان خارج از کشور خواست به کشور خود بازگردند و در کشور خود سرمایه گذاری کنند.

توئیترها اظهارات محسن رضایی را به سخره گرفتند، زیرا یکی از حساب های توییتری نوشت: “درست است! همه شرایط برای ایثار جمعی مهیا است! ایرانیان خارج از کشور باید به ما بپیوندند تا همه ما منقرض شویم”.

و حساب دیگری نوشت: “منظورش از وطن، زندان اوین است”. در حالی که حسابی نوشت: “ما که داخل هستیم می خواهیم فرار کنیم!” و یک حساب سیاسی گفت: “ای حاج! بعد از اینکه با نازنین زاغری و امثال او کردی، دیگر عاقل نمی شود”.

توئیترها همچنین اظهارات محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةالله الاعظم سپاه پاسداران را به سخره گرفتند که تأیید کرد مردم ایران آماده تحمل همه مشکلات هستند.

آنها به جعفری کفتند که چرا باید تحمل سختی ها و مقاومت ها متعلق به مردم باشد و لذت و رفاه و زندگی در خارج از کشور متعلق به دولتمردان باشد؟

کاربران توییتر اضافه کردند که فرزندان مقامات جمهوری اسلامی نمی توانند این مشکلات را تحمل کنند و در اروپا، کانادا و آمریکا زندگی می کنند.

آنها همچنین تاکید کردند که وضعیت در حال بدتر شدن است. و مردم ایران نه رژیم جمهوری اسلامی و نه مقامات خود را می خواهند، پس چرا صبور باشید؟