معین الدین سعیدی
معین الدین سعیدی: کاری که وزارت نیرو با مردم سرزمین من کرد، چنگیز خان مغول با ایران نکرد!

معین الدین سعیدی ، نماینده چابهار ، نیکشهر ، کنارک ، قصرقند و دشتیاری در گفتگویی گفت: “آنچه وزارت نیرو با مردم سرزمین ما كرد ،چنگیز خان مغول با ایران نکرد.”

معین الدین سعیدی: کاری که وزارت نیرو با مردم سرزمین من کرد، چنگیز خان مغول با ایران نکرد!

معین الدین سعیدی: “آنچه وزارت نیرو با مردم سرزمین ما كرد ،چنگیز خان مغول با ایران نکرد.”

او می گوید: “سالها به شکارچیان اجازه شکار داده نمی شد. من نمی دانم چگونه می توانیم این را هضم کنیم.” ما به یک فردی که قایق دارد مجوز نمی‌دهیم و مجبور است سوخت قاچاق بگیرد، نمی‌تواند قایقش را بیمه کند … اما به ترالهایی که هزاران بار برای منابع آبی ما خطرناک هستند اجازه می دهیم – آنها مقدار زیادی مشکلات زیست محیطی را ایجاد می‌کند!

چین و شوروی همچون انگلیس و ایالات متحده از خون مردم ایران تغذیه می کنند

آنها می گویند شناورهای ترال ایرانی هستند و همه حقایق را نمی گویند – من شواهد محکمی دارم که نشان می دهد ۴۹ درصد از سهام این شرکت ها متعلق به چینی ها است.

چین و شوروی همچون انگلیس و ایالات متحده از خون مردم ایران تغذیه می کنند. پناهندگی از غرب به شرق به معنای پناهندگی از انگلیس به روسیه است ، مانند ثل پناه بردن از عقرب جراره به مار غاشیه است.

از نظر من امریکوفیل و انگلوفیل بودن به همان اندازه چندش آور است که چاینوفیل و روسوفیل بودن.