مطالبه‌ی افزایش دستمزد به ۱۵ میلیون تومان: پشتیبانی ۷۰ هزار امضا
مطالبه‌ی افزایش دستمزد به ۱۵ میلیون تومان: پشتیبانی ۷۰ هزار امضا

مطالبه‌ی افزایش دستمزد به ۱۵ میلیون تومان: پشتیبانی ۷۰ هزار امضا؛ اعلام کارزار برای افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان سالانه توسط علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار، توسط حدود ۷۰ هزار نفر امضا شده است. همچنین، خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۶ اسفند از جلسه دیگر شورای عالی کار برای بحث و تعیین دستمزد کارگران در سال جاری خبر داد.

مطالبه‌ی افزایش دستمزد به ۱۵ میلیون تومان: پشتیبانی ۷۰ هزار امضا

در عین حال، بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، به صدای آمریکا اظهار داشته است که زمان برگزاری مذاکرات سه جانبه بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران فرا رسیده است.

به گفته وب‌سایت “کارزار”، در بخشی از متن “مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳” آمده است: “هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.”

هزینه زندگی در شهرهای ایران

در شرایطی که هزینه زندگی در شهرهای ایران به نسبت پایه دستمزد تصویب شده تا سه برابر بود، شورای عالی کار مقرر کرد که دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در سال جاری حدود ۸ میلیون تومان باشد. این در حالی است که برخی نمایندگان مجمع‌الجزایر و تشکل‌های رسمی کارگری، هزینه زندگی را بین ۲۱ میلیون تا ۲۸ میلیون تومان تخمین زده‌اند.

در متن کارزار آمده است که به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی نسبت به نمایندگان کارگری، شورای عالی کار به عنوان یک نهاد سه‌جانبه صنفی در حال حاضر عمل نمی‌کند. به عبارت دیگر، تعادل نمایندگان در شورا فراهم نیست و اغلب تصمیمات مربوط به مسائل مهم مانند تعیین دستمزد، به نحوی که بیشتر به سود دولت یا کارفرمایان توجه شود، اتخاذ می‌شود. این واقعیت باعث شده که در گذشته تصمیماتی درباره دستمزد گرفته شود که حتی با امضای نمایندگان کارگران همراه نباشد و تصویب آنها تحت تأثیر قدرت سیاسی طرف مقابل اتفاق بیفتد.