احمدی‌نژاد
مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد: رهبری و نهاد های زیر مجموعه رهبری مسئول مستقیم وضعیت فعلی کشور است!

مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد: رهبری و نهاد های زیر مجموعه رهبری مسئول مستقیم وضعیت فعلی کشور است؛ جوانفکر تمامی نهادهای زیرمجموعه علی خامنه‌ای، دستگاه های امنیتی، مقامات ارشد کشوری و نظامی مقصر اصلی اوضاع کشور را معرفی کرد!

مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد: رهبری و نهاد های زیر مجموعه رهبری مسئول مستقیم وضعیت فعلی کشور است!

چندی پیش جلسه ای با حضور جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد برگزار شد که موسوم به «نهضت به سوی بهار» است

در جلسه اخیر جوانفکر تمامی نهادهای زیرمجموعه علی خامنه‌ای، دستگاه های امنیتی، مقامات ارشد کشوری و نظامی مقصر اصلی اوضاع کشور را معرفی کرد!

حدود ۳۰ نفر از اعضای اصلی جریان دولت بهار در این جلسه حضور داشتند.

دخالت دستگاه های امنیتی تحت رهبری در امور اجرایی دولت احمدی نژاد

جوانفکر با بیان اینکه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز همین دستگاه های امنیتی تحت رهبری به حدی در امور اجرایی دولت دخالت میکردند که باعث شد رئیس جمهور چندین بار به دفتر رهبری نامه ارسال کند.

اگر امروز وضعیت کشور این گونه است، دلیلش فقط یک دلیل است، رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری مستقیماً مسئول هستند، مجلس و نهاد اجرایی کاره ای نیستند!

احمدی نژاد: وقتی حکومت یک فرد، ‎طولانی می‌شود، از مردم ‎فاصله می‌گیرد و راه را می‌بندد

محمود احمدی نژاد: اجازه بدهید یک جمله تکمیلی راجع به قبل از انقلاب بگویم. اولاً وقتی حکومت یک فرد طولانی می‌شود، طبیعتاً از مردم فاصله می گیرد و فضا را بر مردم می بندد.