مسئولان نمایشگاه کتاب تهران دستور تعطیلی غرفه «نشر روزنه» را صادر کرده‌اند!
مسئولان نمایشگاه کتاب تهران دستور تعطیلی غرفه «نشر روزنه» را صادر کرده‌اند!

مسئولان نمایشگاه کتاب تهران دستور تعطیلی غرفه «نشر روزنه» را صادر کرده‌اند؛ مسئولان نمايشگاه کتاب تهران تنها پس از یک روز از آغاز به کار این نمايشگاه، دستور تعطیلی غرفه نشر روزنه را صادر کرده‌اند.

مسئولان نمايشگاه کتاب تهران دستور تعطیلی غرفه «نشر روزنه» را صادر کرده‌اند!

بعد از یک روز از شروع نمايشگاه کتاب تهران، مسئولان نمایشگاه کتاب تهران دستور تعطیلی غرفه «نشر روزنه» را صادر کرده‌اند.
در اعلامیه‌ای که توسط انتشارات روزنه در صفحه توییتر خود منتشر شده است، دلیل این تصمیم اعلام نشده است.

شروع و پایان نمایشگاه کتاب برای نشر روزنه یک روز بیشتر طول نکشید. امروز مسئولین نمایشگاه کتاب تهران بدون ذکر دلیلی مشخص دستور به بسته شدن غرفه نشر دادند.

بعد از یک روز از آغاز نمایشگاه کتاب تهران

غرفه “نشر روزنه” در حالی که بعد از یک روز از آغاز نمايشگاه کتاب تهران شروع به کار کرده بود، به دستور مسئولان نمايشگاه تعطیل شده است. در این مدت، تعداد زیادی از ناشران معروف ایران از حضور در نمایشگاه کتاب تهران امسال منصرف شده‌اند. بسیاری از ناشرانی مانند مرکز، ققنوس، نگاه، مروارید، ثالث، چشمه، کتاب پارسه، نیلوفر و قطره، تنها در بخش مجازی نمایشگاه حضور دارند یا به طور کامل از این رویداد غایب هستند.