مرگ زیر شکنجه معترض بازداشت شده در ایران!
مرگ زیر شکنجه معترض بازداشت شده در ایران!

مرگ زیر شکنجه معترض بازداشت شده در ایران؛ شیرزاد احمدی‌نژاد، معترضی که ۲۶ بهمن به دست نیروهای اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت شده بود، زیر شکنجه به قتل رسیده است.

مرگ زیر شکنجه معترض بازداشت شده در ایران!

شیرزاد احمدی‌نژاد، یک معترض ۴۱ ساله، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت شد و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. در چهارشنبه ۲۴ اسفند، به گزارش‌ها، احمدی‌نژاد زیر شکنجه در بازداشتگاه جان خود را از دست داد.

هنگامی که خانواده احمدی‌نژاد با نهادهای امنیتی تماس گرفته و درخواست آزادی موقت او را پیشنهاد می‌کنند، نهادهای امنیتی ابتدا این درخواست را می‌پذیرند. اما در روز بعد، به خانواده او خبر می‌دهند که شیرزاد احمدی‌نژاد جان خود را از دست داده است و دلیل مرگش را سکته قلبی عنوان می‌کنند.

شیرزاد احمدی‌نژاد تا زمان مرگش در بازداشتگاه این نهاد امنیتی نگهداری می‌شد. این خبر نشان می‌دهد که شکنجه و آزار و اذیت در بازداشتگاه‌های امنیتی همچنان به عنوان یک مساله جدی در ایران باقی مانده است.

اعتراضات گسترده مردم بوکان در پی مرگ زیر شکنجه شیرزاد احمدی‌نژاد

“تظاهرات گسترده مردم بوکان در اعتراض به مرگ زیر شکنجه شیرزاد احمدی‌نژاد، معترض بازداشت شده، با سر دادن شعار “شهید نمی‌میرد” در شهر به وقوع پیوست. ویدیوهای منتشر شده از این تظاهرات نشان دهنده غم و ناراحتی عمیق مردم در بوکان است که با آتش روشن کردن و سر دادن شعارهای اعتراضی خود را بیان کردند.”