هویت مردانه

یک پژوهش خبر داده است که مردان بیشتر از زنان دوست دارند گوشت گاو و مرغ بخورند زیرا باعث می شود هویت مردانه بیشتری داشته باشند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی “دیلی میل”، این پژوهش تاکید کرد که خوردن گوشت احساس مردانگی مردان را تقویت و بر هویت مردانه خود تاکید می‌ کند به همین دلیل مردان بیشتر از زنان خوردن گوشت را دوست دارند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، با بیش از ۱۷۰۰ مرد آمریکایی مصاحبه کردند تا حقیقت را در مورد اینکه چرا مردان گوشت را بیش از زنان دوست دارند، کشف کنند.

محققان دریافتند که بر خلاف زنان، مردان هرچه بیشتر مجبور به پیروی از “عقاید سنتی مردانگی” شوند، تمایل بیشتری به خوردن گوشت گاو و مرغ دارند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا گفتند که این یافته ها می تواند به تلاش های آینده برای تشویق مصرف کنندگان برای تغییر رژیم های غذایی بدون گوشت پایدار و سازگار با محیط زیست کمک کند.

تیم محققان در  خود خاطرنشان كرد: «یافته‌های ما نشان می‌ دهد که تغییر باورهای مردان درباره مفاهیم سنتی جنسیتی مردانگی می‌ تواند باعث کاهش مصرف گوشت گاو و مرغ در میان مردان شود».

آنها افزودند: «این برای گوشت گاو امیدوار کننده است ، با توجه به اینکه تولید گوشت گاو نسبت به سایر اشکال تولید گوشت تهدید زیست محیطی بسیار بیشتری دارد».