موشک‌ها

عبدالکریم بهجت‌پور، مدیر حوزه‌های علمیه زنان جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت باید موشک‌ها را از طلبه‌های زنان کشور بسازد.

اظهارات مدیر حوزه‌های علمیه زنان جمهوری اسلامی در خانۀ حسن طهرانی‌مقدم، یکی از اعضای هیئت امنا و حامیان مدرسه علمیه “نورالزهرای تهران” بیان شد.

بهجت‌پور، ضرورت حضور حوزه های علمیه را در مسائل زنان و خانواده بیان کرد و افزود كه هدف همه حوزه های علمیه این است که فرزندان از از بُن دندان با اعتقاد به انقلاب و ولایت شوند و از این مسیر منحرف نشوند.

وی توضیح داد: «امیدواریم فرزندانی در این حوزه ها رشد بکنند که به خوبی بتوانند از بُن دندان معتقد به انقلاب و ولایت باشند و ذره ای از این مسیر منحرف نشوند و با افرادی پیوند پیدا کنند که در همین مسیر باشند».

مدیر حوزه‌های علمیه زنان جمهوری اسلامی تاکید کرد که فرزندانی در این حوزه ها کشتزارهای انقلاب اسلامی هستند.

وی همچنین به طلبه‌های زنان حوزه‌ها و هدف حوزه‌ نسبت به آنان اشاره کرد و گفت: «ما باید با طلبه‌هایمان بتوانیم موشک‌ها علیه فساد و تباهی بسازیم و در جهت گسترش دین تلاش کنیم».

مدیر حوزه‌های علمیه زنان اضافه کرد: «ما تلاش می کنیم که حوزه های علمیه خواهران با توجه به این که نهادی جوان بوده و امیدهای زیادی به آن بسته شده است».