مخالفان نظام

رئیس عقیدتی سیاسی ناجای ایران اعلام کرد كه نیروهای امنیتی دست مخالفان نظام و هر کسی را که بخواهد امنیت را از مردم سلب کند، قطع خواهد کرد.

سید علیرضا ادیانی، رئیس عقیدتی سیاسی ناجای کشور، گفت كه کار پلیس سخت است و این سختی در حوادث اعتراضات آبان ۹۸ بیشتر نمایان شد.

وی با انتقاد از مخالفان حکومت گفت اظهار داشت که معترضان به بهانه افزایش قیمت بنزین اعتراضات را سازماندهی کرده و باعث کشته شدن شهروندان و نیروهای امنیتی شده اند.

علیرضا ادیانی همچنین تاکید کرد که نیروی امنیتی انتظامی خط قرمز است و دست کسانی را که بخواهند امنیت را از ما سلب کنند، قطع خواهیم کرد.

وی توضیح داد که سازمان عقیدتی سیاسی بستر را برای ارتقاء معنوی پلیس فراهم کرده است.

ادیانی همچنین از برخورد پلیس با مردم صحبت کرد و برخورد خشن پلیس با شهروندان را تکذیب کرد و گفت: «یکی از موضوعاتی که در این سال های اخیر در دانشگاه علوم انتظامی امین به آن توجه شده است آشنایی پلیس در برخورد حکیمانه با مردم است».

وی همچنین از راه اندازی مرکز آموزشی جوادالائمه توسط سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با همکاری فرماندهی کل انتظامی کشور با ظرفیت اسکان ۴۰۰ خانواده در مشهد خبر داد.