اعتراضات آبان
محمود صادقی: یکی از نمایندگان جبهه پایداری از آمار ۱۵۰۰ نفر کشته آبان خوشحال بود

محمود صادقی: یکی از نمایندگان جبهه پایداری از آمار ۱۵۰۰ نفر کشته آبان خوشحال بود، محمود صادقی ، نماینده تهران در مجلس دهم ، درباره موضوعات مربوط به حوادث آبان ۹۸ گفت: “یکی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری پس از اعلام آمار ۱۵۰۰ نفر توسط رویترز خوشحال بود که این باعث رعب مردم می شود!

یکی از نمایندگان جبهه پایداری از آمار ۱۵۰۰ نفر کشته آبان خوشحال بود!

محمود صادقی ، نماینده تهران در مجلس دهم ، درباره موضوعات مربوط به حوادث آبان ۹۸ گفت: “یکی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری پس از اعلام آمار ۱۵۰۰ نفر توسط رویترز خوشحال بود که این باعث رعب مردم می شود!

در یکی از جلسات دبیر شورای عالی امنیت ملی در دی ماه ۹۸ ، که شخصیتهای سیاسی در آن زمان حضور داشتم ، آماری از تعداد کشته شدگان ارائه شد. حدس من این بود که آنها آن را به صورت علنی اعلام کنند ، اما این آمار به طور رسمی اعلام نشده است.

در طی همان حوادث ، رئیس جمهوری وظیفه اعلام آمار جان باختگان را به پزشکی قانونی حواله داد و و این نهاد، هم آن را متوجه وزارت کشور دانست.

صدا و سیما اعتراضات آبان ۹۸را به عنوان کار اراذل و اوباش توصیف کرد

وزارت کشور نیز از اعلام آماری رسمی پرهیز کرد و بعداً وزیر کشور ، درصد قربانیان نیروی انتظامی را اعلام کرد و به طور ضمنی تعداد کل قربانیان را اعلام کرد.

صدا و سیما که اغلب اخبار اعتراضات در غرب مانند جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه یا اعتراضات سیاه پوستان در ایالات متحده را پوشش می دهد ، در جریان حوادث آبان ۹۸ به وظیفه خود عمل نکرد و اعتراضات را به عنوان کار اراذل و اوباش توصیف کرد

همچنین در طی این حوادث ، ما دیدیم که فضا به شدت امنیتی شده و با قطع اینترنت ، محدودیت های بی سابقه ای رسانه ها ایجاد شد.