محمود احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد برادر همسر خامنه‌ای را به ارتباط با اسراییل متهم کرد

محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور پیشین ایران ، برادر همسر جمهوری اسلامی و مدیر سابق رادیوی رسمی ایران ، آنها را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده و قصد دارد به آن کشور سفر کند.

محمود احمدی‌نژاد برادر همسر خامنه‌ای را به ارتباط با اسراییل متهم کرد

 احمدی نژاد ،  برادر همسر جمهوری اسلامی و مدیر سابق رادیوی رسمی ایران ، آنها را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده.

احمدی نژاد در پاسخ به اتهام “حرامی بودن” از سوی حسن خجسته باقرزاده مبنی بر “شامگاه دوشنبه 31 خرداد در مطلبی کوتاه که در سایت دولت بهار منتشر شد، نوشت: ” “به نظر می رسد که او (حسن خجسته) فراموش کرده است که وی و خانواده اش به مدت دو هفته در هند میهمان یک شرکت اسرائیلی بودند و قرار بود در سفر بعدی خود از طریق ترکیه به تل آویو سفر کنند.”

حسن خجسته ، برادر همسرعلی خامنه ای ، در صفحه توئیتر خود در واکنش به تحریم انتخابات توسط احمدی نژاد نوشت: “اگر شهید عزیز ما بگوید که جمهوری اسلامی حرم است، حرامیان این حرم با انتخابات شناخته شدند: آن که گفت رای نمی‌دهم و از کسی حمایت نمی‌کنم.”

حسن خجسته قرار بود از طریق ترکیه به تل آویو سفر کند

احمدی نژاد  نوشت: ” “به نظر می رسد که او (حسن خجسته) فراموش کرده است که وی و خانواده اش به مدت دو هفته در هند میهمان یک شرکت اسرائیلی بودند و قرار بود در سفر بعدی خود از طریق ترکیه به تل آویو سفر کنند.”

آقای احمدی نژاد افزود: “پس از اینكه من به عنوان رئیس جمهوری از این حادثه مطلع شدم و دستور جلوگیری از سفر به اسرائیل و نجات وی از این رسوایی را صادر كردم ، وی از سمت ریاست رادیو عزل شد.”

https://twitter.com/alimat1979/status/1406650462925950988?s=20

وی گفت: “اما بنا به مصالحی،” به پرونده برادر همسر رهبر جمهوری اسلامی رسیدگی نشد.

سرانجام ، رئیس جمهور سابق ایران از آقای خجسته پرسید: “حالا حرامی کیه ؟!”