محاکمه پنج ایرانی به اتهام انتقال مواد مخدر به آلمان
محاکمه پنج ایرانی به اتهام انتقال مواد مخدر به آلمان

پنج ایرانی در کلن به انتقال مواد مخدر به ارزش میلیون‌ها یورو از بالکان به آلمان متهم شدند. یک متهم قصد داشت با همسر و فرزند تازه متولدش مواد مخدر را به سوئیس ببرد. محاکمه آغاز شده است.

محاکمه پنج ایرانی به اتهام انتقال مواد مخدر به آلمان

دادستان شهر کلن اعلام کرد که فرآیند محاکمه پنج شهروند ایرانی به اتهام انتقال مواد مخدر به ارزش چند میلیون یورو از طریق کشور های منطقه بالکان به آلمان آغاز شده است. در این پرونده، یکی از افراد به اتهام قصد انتقال مواد مخدر به همراه همسر و فرزند تازه متولد شده خود به سوئیس متهم شده است.

راهکارهای مخفیانه و رشوه در پرونده

پنج ایرانی با استفاده از کامیون، مواد مخدر را از بالکان به آلمان منتقل می‌کردند. یکبار به یک مامور ۱۰ هزار یورو رشوه دادند. برخی از مواد مخدر را در خانه‌های خود پنهان کرده بودند.

پنج ایرانی متهم به حمل مواد مخدر با ارزش میلیون‌ها یورو از بالکان به آلمان، از راه کامیون اقدام به انتقال مواد مخدر می‌کردند. در یک مورد، به یک مامور ۱۰ هزار یورو رشوه دادند. برخی از متهمان مواد مخدر را در خانه‌های خود پنهان کرده بودند. محاکمه آنها در حال برگزاری است.