مادر یکی از دانش‌آموزان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت!
مادر یکی از دانش‌آموزان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت!

مادر یکی از دانش‌آموزان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت؛ پس از مسمومیت دانش آموزان مدرسه دخترانه ۱۳ آبان در تهران، در ادامه سلسله حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس، درگیری در مقابل این مدرسه رخ داده است.

مادر یکی از دانش‌آموزان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت!

ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می داد که پس از مسمومیت دانش آموزان مدرسه دخترانه ۱۳ آبان در تهران، در ادامه سلسله حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس، درگیری در مقابل این مدرسه رخ داده است.

یکی از این ویدیوها که مورد توجه گسترده قرار گرفته و خشم کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی را برانگیخته است، کتک خوردن زنی را در مقابل مدرسه توسط ماموران امنیتی نشان می دهد. هویت این زن هنوز اعلام نشده است اما در شبکه های اجتماعی از او به عنوان مادر یکی از دانش آموزان مدرسه ۱۳ آبان یاد شده است.

واکنش فعالان شبکه های اجتماعی

در این ویدئو، مامور امنیتی موهای او را از پشت می گیرد و می کشد، در حالی که یک مامور دیگر دهان این زن را می گیرد.

محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران در واکنش به این ویدئو در توییتر نوشت: جیغ زدن یک مادر را امنیتی نکنید؛ همدردی کنید.

وی افزود: کشیدن مو و لمس صورت و دهان وی برای قطع صدایش هم حلال شد؟ بر کدامین شریعت و آیین هستید؟ “

محمد فاضلی جامعه شناس نیز رفتار مامور امنیتی مذکور را “شرم آور” و “وحشیانه” توصیف کرد و نوشت: “این افراد را از کجا می یابی؟ چگونه آموزش می‌دهید؟ چه منفعتی دارند که به ازای آن چنین رفتار می‌کنند؟”