قیام آبان
مادر پویا بختیاری در آستانه قیام آبان: روزی ایران را آزاد خواهیم کرد

مادر پویا بختیاری: «دولت تحقیرکننده تنها با توسل به زور، توحش و جنایت می تواند در اینجا ادامه دهد. مردم ایران روزی دمار از روزگارشان بر خواهند آورد. من یقین دارم، روزی ایران را آزاد خواهیم کرد.

مادر پویا بختیاری در آستانه قیام آبان: روزی ایران را آزاد خواهیم کرد

مادر پویا بختیاری در آستانه قیام آبان: روزی ایران را آزاد خواهیم کرد؛ ناهید شیرپیشه مادر جاویدنام پویا بختیاری در آستانه سالگرد درگذشت فرزندش با تاکید بر ادامه اعتراضات و شکایت ها نوشت: آبان ادامه دارد، ما مادران آبان با حمایت ایرانیان متعهد و مسئول، ریشه ظلم را خواهیم خشکاند، ظلم پایدار نیست

مادر دادخواه افزود: «دولت تحقیرکننده تنها با توسل به زور، توحش و جنایت می تواند در اینجا ادامه دهد. من یقین دارم، روزی ایران را آزاد خواهیم کرد.

جاویدنام پویا بختیاری در دومین روز قیام آبان ۹۸ در مهرشهر استان البرز مورد اصابت گلوله ماموران امنيتى از ناحیه سر قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

 پیام پدر پویا بختیاری از زندان: پرچم دادخواهی را برافراشته نگه می‌داریم

منوچهر بختیاری پدر شهید راه آزادی ميهن پویا بختیاری محبوس در زندان مرکزی کرج در آستانه دومین سالگرد قیام آبان ۹۸ با ارسال پیامی صوتی بر تداوم دادخواهی و ادامه راه شهیدان قیام آبان ۹۸ تاکید کرد

آقای بختیاری با گرامیداشت روز ۲۵ آبان ۹۸ به عنوان اولین روز اعتراضات سراسری، این روز را روز ذلت جمهوری اسلامی نامید و گفت: پویا جان آسوده بخواب، پرچم دادخواهی را برافراشته نگه می‌داریم.