امیرحسین زارع‌زاده
مادر جاویدنام امیرحسین زارع‌زاده: تمام جانباختگان آبان فرزندان ما هستند!

مادر جاویدنام امیرحسین زارع‌زاده در واکنش به اعتراض ماموران به مراسم بزرگداشت سالگرد و استفاده از بنر حاوی تصاویر جانباختگان آبان ماه سال ۹۸ گفت:مام جانباختگان آبان فرزندان ما هستند!

مادر جاویدنام امیرحسین زارع‌زاده: تمام جانباختگان آبان فرزندان ما هستند!

پس از تماس تلفنی با یکی ازماموران اطلاعات و تلاش نیروهای امنیتی برای ممانعت از برگزاری مراسم دومین سالگرد جاودانه شدن امیرحسین‌ زارع‌زاده، مادر این جانباخته راه آزادی با قاطعیت به آنها پاسخ داد.

مادر جاویدنام امیرحسین زارع‌زاده؛ این مادر دادخواه در واکنش به اعتراض ماموران به مراسم بزرگداشت سالگرد و استفاده از بنر حاوی تصاویر جانباختگان آبان ماه سال ۹۸ گفت: من بنر بزرگ عکس جانباختگان آبان را نصب می‌کنم، شما با ۱۰۰۰ نفر مامور بیایید دور من بایستید، شما از قاب عکس بچه من هم می‌ترسید! تمام جانباختگان آبان فرزندان من هستند و اجازه برگزاری مراسم با ما است نه شما.

مادر امیرحسین زارع‌زاده؛ این مادر دادخواه خطاب به ماموران اطلاعات: تمام جانباختگان آبان فرزندان ما هستند!

مراسم سالگرد جاویدنام امیرحسین زارع‌زاده در امامزاده ابراهیم ملارد کرج، برگزار شد.

مراسم سالگرد جاویدنام امیرحسین زارع‌زاده از جانباختگان قیام آبان ۹۸، به دلیل ممانعت ماموران جمهوری اسلامی برای برگزاری این مراسم بر سر مزار وی در امامزاده ابراهیم ملارد کرج، برگزار شد.