خوزستان
مادران شهدا از اعتراضات مردم خوزستان حمایت مى كنند

حمايت مادران شهدا از مردم خوزستان که به بى آبى اعتراض كردند

مادران شهدا از اعتراضات مردم خوزستان حمایت مى كنند

حمایت مادر دادخواه نوید بهبودی از شهیدان آبان ۹۸ از اعتراضات مردم خوزستان

ما مادران آبان از مردم خوزستان حمایت میکنیم

https://twitter.com/shivamahbobi/status/1419383182013734925?s=20

به مردم و جوانان خوزستان و شهرهای بپاخاسته درود میفرستم
جواب آب خواستن گلوله نیست. شما که با گلوله پاسخ می دهید از شمر و یزید بدتر هستید.

حمایت مادر پژمان قلی‌پور، از قیام خوزستان

حمایت مادر جاوید نام قیام آبان ۹۸، پژمان قلی‌پور، از قیام خوزستان

بچه های وطن را بخاطر آب می کشند

قبلا برای بنزین کشتند، حالا بخاطر آب می کشند

پیام حمایت مادر نوید بهبودی از جانباختگان قیام آبان ۹۸ به مردم خوزستان

حمایت مادر شهید میلاد محققی از مردم خوزستان

حمایت مادر شهید میلاد محققی از مردم خوزستان، پیام مادر شهید میلاد محققی از شهدای آبان خونین ۹۸ در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان

قیام تبریز در همبستگی با اعتراضات خوزستان

عصر روز شنبه دوم مرداد ، گروهی از ساکنان تبریز در اعتراض به اعتراضات خوزستان که وارد دهمین روز خود شد ، تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان در تبریز شعارهای “آذربایجان اویاقدیر ، خوزستان دایاقدیر” (آذربایجان بیدار است پشتیبان خوزستان است) تظاهرات زده‌اند.