وزارت تعاون
ماجرای فیش های حقوقی نجومی در وزارت تعاون!

وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: ما ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان ادامه دهند ویک هزار نفر دیگر باید اخراج شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.

۱۲۰ پرونده برای فساد مدیران دولت قبل!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی، با اشاره به بررسی دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، گفت: کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.

وی ادامه داد: کمیته‌های بازرسی، حقوقی و امنیتی متعددی به صورت سیستمی در این زمینه تشکیل شده است که در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی قوه قضائیه اسامی این افراد و پرونده‌های فساد مالی را در این زمینه منتشر خواهیم کرد.

برکناری ۱۰۰۰ مدیر ناکارآمد یک وزارتخانه

وی با اشاره به اینکه هزار مدیر در وزارت کار برکنار می شوند، گفت: در این مجموعه ۲ هزار مدیر داریم و انتظار داشتیم هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد به کار خود ادامه دهند و هزار نفر دیگر برکنار شوند. ۳۵۰ مورد از آنها راه اندازی شده و بقیه در حال انجام است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: همه افرادی که از آنها عذرخواهی کردیم یا بازنشسته هستند یا از سایر دستگاه ها به وزارت کار منصوب شده اند یا یکی از معیارهای پنج گانه تعیین رئیس جمهور را نداشته اند.

ماجرای فیش های حقوقی نجومی در وزارت تعاون

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مجاری فساد در حوزه فیش های حقوقی نجومی را نام برد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم به تمامی صندوق ها و شرکت های وابسته به این وزارتخانه اعلام کردیم که کلیه فیش های حقوقی در سطح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند، در مرحله اول، پرداخت‌های در فیش‌ها بر اساس قوانین و چارچوب‌ها بوده و حقوق غیرعادی نبوده است، اما بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که بخش زیادی از پرداخت‌ها از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود.

او گفت: «مثلاً حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود، اما با یک کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی، ماهیانه حدود ۷۰ میلیون تومان حقوق می گرفت یا بخشی از آن پرداختی ها در در حوزه بودجه‌های محرمانه بود.