فقر
قهرمانان پشت صحنه؛ کمک رسانى به اقشار فقير در ايران

اگرچه دردی که مردم ایران می کشند و رنجی که کل مردم و به ویژه روستاهای فقیر در شرایط کنونی می کشند، کسانی هستند که تمام تلاش خود را می کنند تا آن رنج را کاهش دهند و هنوز در تاریکی روشنایی وجود دارد!

قهرمانان پشت صحنه؛ کمک رسانى به اقشار فقير در ايران

قهرمانان پشت صحنه؛ مردم ما در کمک رسانى به اقشار فقير در ايران بخصوص كوره پزخانه ها ميباشد، در اينجا شاهد تهيه اجاق گاز، منبع اب، ابرسانى، تهيه و توزيع مواد غذائى و غيره ميباشيم.

اينها مربوط به هيچ گروه و دسته اى نيست، تعدادى از خيرين در داخل و خارج خود را موظف به کمک رسانى ميدانند و انرا عملى كرده اند

 ۳۲میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در کشور وضعیت مساعدی ندارند، اینها حدود سه میلیون خانواده در فقرمطلق‌اند

این نماینده مجلس در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا منبع این آمار را از «سامانه رفاه» معرفی کرد. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

چهار میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره خط فقر نیست، خط مرگ است!

یکی از اعضای هیئت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اظهارات معاون رفاهی وزیر رفاه مبنی بر اینکه خط فقر برای یک خانواده چهار نفره چهار میلیون تومان است، گفت: چهار میلیون تومان برای یک خانواده خط فقر نیست، بلکه خط مرگ است.