قربانیان کرونا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، دکتر علیرضا زالی، اظهار داشت که ۸۳ درصد از قربانیان کرونا مربوط به افراد بالای ۶۵ سال است.

دکتر زالی توضیح داد که اولویت بندی واکسیناسیون برای این گروه سنی می تواند نگرانی ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی افزود که تعداد بیماران ورودی به بخشهای ما در حال حاضر بیش از ۴۳۰۰ نفر است و حدود ۱۳۵۰ بیمار به بخشهای مراقبتهای ویژه منتقل می شوند.

فرمانده عملیات مدیریت کرونا ادامه داد: «در ۲۴ ساعت گذشته ، تعداد بیماران جدید مراجعه کننده به تهران که نیاز به بستری شدن داشتند ۶۷۷ نفر بود که از این تعداد حدود ۱۳۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند».

شایان ذکر است که آخرین آمار نشان می دهد که نسبت پروتکل های بهداشتی در تهران ۷۳ درصد است. اما موضوع فاصله گذاری اجتماعی در تهران، به ویژه در حمل و نقل عمومی، همچنان ضعیف است.

در حال حاضر ۶۸ مرکز واکسیناسیون جامع در تهران وجود دارد که خدمات خود را با پشتیبانی از سه تا چهار مرکز بهداشتی جامع با هدف کاهش قربانیان کرونا ارائه می دهند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا تهران اضافه کرد که افراد بالای ۸۰ سال اولین گروه سنی بودند که واکسینه شدند.