شهردار تهران دستيار رئيسى شد
شهردار تهران دستيار رئيسى شد

شهردار تهران دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران منصوب شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران با موافقت هیئت وزیران طی زمان تصدی شهرداری تهران به‌عنوان دستیار ویژه رئیسی در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران منصوب شد.

هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا به منظور تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه و همکاری نهادهای مردمی و سایر نهادهای مرتبط با مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران علیرضا زاکانی را طی زمان تصدی شهرداری تهران به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران منصوب کرد.