فلاحت‌پیشه
فلاحت‌پیشه: جریان های سیاسی مختلف برای حذف یکدیگر از یکسری گزارش ها و پرونده سازی های امنیتی استفاده می کنند

فلاحت‌پیشه: جریان های سیاسی مختلف برای حذف یکدیگر از یکسری گزارش ها و پرونده سازی های امنیتی استفاده می کنند، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به تلاش گروه‌های سیاسی به پرونده‌سازی علیه رقبا اعتراف کرد.

جریان های سیاسی مختلف برای حذف یکدیگر از یکسری گزارش ها و پرونده سازی های امنیتی استفاده می کنند

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به تلاش گروه‌های سیاسی به پرونده‌سازی علیه رقبا اعتراف کرد.

حشمت الله فلاحت‌پیشه در گفتگویی بيان كرد كه بخش رئيسى از توان اطلاعاتی و امنیتی کشور به جای اینکه صرف مقابله با تهدیدات خارجی شود، صرف چالش «پرونده‌سازی» داخلی می‌شود.

وی اظهار داشت: جریان های سياسى ازیکسری گزارش‌ها و پرونده‌سازی‌های امنیتی برای حذف یکدیگر استفاده می كنند و بخش اعظم نیرو و انرژی صرف امور داخلی می شود در حالی كه دشمنان خارجی ما فعال هستند و جان دانشمندان ما در خطر است.

فلاحت پیشه: در مورد حمله تروریستی ببه مجلس ، خطای انسانی عامل اصلی بود ، نه خلا ساختاری

فلاحت پیشه با بیان اینکه موساد رقیب اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است ، گفت: تمام اقدامات امنیتی علیه ایران از طریق موساد انجام می شود ، بنابراین این مسئله در کشور وجود دارد و و فکر جدی‌ای هم برای آن نشده است. “